Tonodebatt: Misforstått kritikk

Tono svarer på de siste dagers kritikk. - Jeg trodde nok ikke mitt svar til Kallevik skulle bli bare negativt oppfattet, uttaler Berit Kolstad i Tono.

Av Berit Kolstad, underdirektør i Tono.

Kommunikasjon er ikke enkelt, men jeg trodde nok ikke mitt svar til Kallevik skulle bli bare negativt oppfattet. Jeg var faktisk helt sikker på at når jeg skriver at det må være noe dere ikke helt har forstått og underbygger dette med å sitere fra Kalleviks eget innlegg samt følger opp med en kort forklaring om TONO/NCBs oppgaver i forhold til rettighetshavere i musikkverk, da skulle det ikke være til å misforstå hva jeg vil si.

Det er synd at det ble tvert om.

At det oppfattes som maktspråk når jeg inviterer til besøk i TONO, det synes jeg er særdeles beklagelig, for vi for vår del har god erfaring for at det alltid er enklere å oppklare eventuelle misforståelser ved å snakke sammen heller enn å bedrive "avis-polemikk".

Kallevik ønsker en dialog for å finne et enklere tariffsystem. Dette er ikke mulig, rett og slett fordi vilkårene for fremstilling av fonogram er internasjonale, framforhandlet mellom plateselskapenes interesseorganisasjon IFPI og de "mekaniske" selskapenes internasjonale organisasjon BIEM, og disse gjøres gjeldende i hele Europa.

Som Kallevik selv skriver, kan produsenter forholde seg til NCB etter to ulike avtaleforhold, som såkalt "enkeltprodusent" som må innhente tillatelse og betale for produsert antall forut for hver utgivelse, eller som såkalt "standardprodusent" som betaler hvert halvår for solgt antall. Det som imidlertid også hører med til standardprodusentenes forpliktelser, det er å stille en bankgaranti på minimum NOK 10.000,- og betale månedlige a konto-beløp på minimum NOK 1.000,- uansett om det selges en eneste plate.

Tariff/beregning av vederlag per enhet er den samme som for "enkeltprodusenter". Selve standardkontrakten er et dokument på nærmere 50 sider og inneholder en mengde forpliktelser ut over dette med "betaling per solgt enhet".

Og, Kallevik, det vil være så mye bedre om vi kunne snakke om dette, det er komplisert og vanskelig å gjøre begripelig i et sammenfattet innlegg.

Du og musikerne "dine" er stadig hjertelig velkommen!

Øvrige innlegg i denne debatten finnes i lenkeboksen oppe til høyre.


comments powered by Disqus

 

Artikler, nyheter


Pink Floyd: 1967-1977

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av Pink Floyds mest sentrale verker perioden 1967-1977, deres viktigste periode.

Groovissimo


Neurosis & Jarboe - Neurosis & Jarboe

(Neurot)

Legg to pinner i kors. Ta et hvitløksbad. Be din siste bønn. Dørene til mørkets rike skal nå åpnes og du inviteres med inn.

Flere:

Yo La Tengo - I Am Not Afraid of You and I Will Beat Your Ass
Madrugada - Madrugada