Festivaler i motbakke

Halvparten av festivalene i Norsk Rockforbunds undersøkelse med røde tall i 2008.

En internundersøkelse i Norsk Rockforbund viser at 20 av 42 festivaler gikk med underskudd i 2008. I 2007 var det bare fire festivaler som meldte om røde tall.Til sammen 62 festivaler er medlemmer i Norsk Rockforbund. 42 av festivalene har svart på undersøkelsen via e-post.

Rockforbundet melder om disse faktorene som viktige årsaker:

- Sviktende billettsalg
- Usunt høyt honorarnivå blant artistene
- Vekstsmerter og konkurranse
- Avbud fra artister i siste listen
- Økte produksjonskostnader som følge av profesjonalisering
- Regnvær

39 av 42 festivaler mottar støtte fra kommune, fylkeskommune og stat. Bare tre faller altså utenfor offentlig støtte.

Markedsanalyseselskapet Synovate har utført en store publikumsundersøkelse for Norsk Rockforbund for 2007 – 2008, og i følge denne legger publikum igjen 1.7 milliarder kroner igjen på rockfestivalene. Andre nøkkeltall i undersøkelsen:

27 % har deltatt på en eller flere musikkfestivaler i år. Dette utgjør 1 034 000 personer over 15 år.

50 % av de som deltok på musikkfestivaler i år, har deltatt på rockefestivaler. Dette er samme andel som i fjor.

65 % av de som deltok på rockefestival i år, har også allerede planlagt å dra på festival til neste år.

Artistprogrammet som helhet er det alle viktigste for å dra på festival (43 %).

Publikum på rockefestivaler er blitt mindre fornøyd med mat og sikkerhet og mer fornøyd med informasjon, men alt i alt, synes likevel de fleste (79 %) at festivalene er blitt bedre eller holder samme nivå.

En typisk publikummer er 31,7 år. Jevn kjønnsfordeling, 49 % menn og 51 % kvinner. 65 % oppsøker festivaler i nærmiljøet, 35 % i landsregionen og annen 13 % i annen landsdel. Publikum benyttet 4 dager på festival i året og 19 dager på andre ferieaktiviteter, samme for begge år.

Publikum går på i gjennomsnitt på 1,7 festival pr. sesong og bruker kr. 2092 pr. festival. Altså legger publikum igjen 1.7 milliarder på norske rockefestivaler i året.

Det er Norsk Rockforbund som melder om dette.

Norsk Rockforbund er konsertarrangørenes interesseorganisasjon og har 220 medlemmer: Rockeklubber, bluesklubber, studentarrangører, spillesteder og festivaler.comments powered by Disqus

 

Artikler, nyheter


Pink Floyd: 1967-1977

Denne artikkelen er en kort gjennomgang av Pink Floyds mest sentrale verker perioden 1967-1977, deres viktigste periode.

Groovissimo


Domenico+2/Kassin +2/Moreno +2 - Sincerely Hot

(Luaka Bop)

Tre musikere som ikke kjenner noen begrensninger leverer langt over pari.

Flere:

Safariari - Zebra Knights
J. Mascis - Several Shades Of Why